Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene kommer til anvendelse ved salg opprettet mellom kjøper og Würth MODYF AS.

Levering av varer

Varen ansees levert når den forlater Würth MODYFs lager. De leverte varer forblir Würth MODYFs eiendom inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle påløpte renter og omkostninger, er betalt.

Priser

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.                                                                        

Det tas forbehold om prisendringer pga. endringer i råvarepriser, valutakurser eller lignende.

Betalingsbetingelser 

Betaling skal skje innen 20 dager fra fakturadato. Ved nye kundeforhold hvor annet ikke er avtalt eller ved betalingsmislighold, sendes varene i oppkrav. Dette gjelder også når avtalt kredittgrense er eller blir overskredet. Forsinket innbetaling vil bli rentebelastet med 1 % pr. påbegynte måned fra forfallsdato.

Leveringsbetingelser

Enkeltordre over kr 5.000 netto, leveres fraktfritt og for kundens risiko. (CPT leveringsadresse).                                                 

Enkeltordre under kr 5.000 netto, leveres for kundens regning og risiko. (FCA Würth MODYFs varelager). 

Hasteordre uten servicearbeid: Kr 500,- pr ordre. (Sendes samme dag ved mottatt ordre innen kl 12).

Som sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, tar Würth MODYF AS miljøet på alvor, og ønsker å bidra til redusert bruk av papir, emballasje, og CO2-utslipp fra transport ved å unngå småbestillinger. I tillegg er småbestillinger ressurskrevende med tanke på håndtering og oppfølging av ordre, forsendelser og fakturahåndtering.

Vi belaster derfor et miljøgebyr på kr 99,- for ordre under kr 2.000,-. 

Returvilkår

Eventuell retur av varer skal kun finne sted når det foreligger en forhåndsgodkjennelse av Würth MODYF AS.  

En eventuell retur skjer for kjøpers regning og risiko. Würth MODYF betaler returfrakt og besørger transporten kun i de tilfeller det er påvist feil fra vår side. Produkter merket med logo og lignende kan ikke returneres. Dersom det avtales retur, godkjennes returen kun dersom varene sendes tilbake ubrukt og i originalemballasje, og med korrekt utfylt returskjema.

Retur må skje innen 10 dager fra mottak av varen, og kunden krediteres med 80 % av vareverdi.   

Returer som ikke er forhåndsgodkjent av Würth MODYF AS, sendes tilbake for eiers regning og risiko.

Reklamasjon

Reklamasjon vedrørende levering må skje omgående og senest innen 10 dager fra mottak av varen. All reklamasjon må godkjennes av Würth MODYF før varen kan returneres. Varene skal returneres for kundens regning og risiko, og fraktkostnaden blir tilbakebetalt dersom reklamasjonen aksepteres.

Oppbevaring av logomerker

Würth MODYF tilbyr oppbevaring av merker for den enkelte kunde.                                                                              

Merker som ikke er benyttet på to år, kan makuleres uten at kunde får beskjed.

Würth MODYF tar ikke ansvar for eventuell skade på plagg som følge av feilmontering av logo dersom montering er utført av en annen part enn oss.