Fri frakt på ordre over 1.699,-

Laster...

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, eller «lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» har nå trådd i kraft. Dette gjør at det stilles høye krav til flere organisasjoner.

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter i sine leverandørkjeder og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Det er Forbrukertilsynet som håndhever åpenhetsloven.

For å oppnå lovens formål krever loven at mellomstore og store virksomheter pålegges å utføre aktsomhetsvurderinger

Vi jobber aktivt med aktsomhetsvurderinger etter følgende prinsipper:

  1. Forankrer ansvarlighet
  2. Kartlegger og vurderer negativ påvirkning/skade ut fra vår virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser
  3. Stanser, forebygger eller reduserer negativ påvirkning/skade
  4. Overvåking, gjennomføring og resultater
  5. Kommuniserer hvordan påvirkningen er håndtert
  6. Sørger for eller samarbeider om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd

 

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Selv om man er god på aktsomhetsvurderinger kan virksomheten allikevel ha en negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Det er derfor viktig at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter.

Würth MODYF AS er medlem i Etisk Handel Norge og rapporterer allerede på aktsomhetsvurderinger opp mot et objektivt basisnivå, og vil dermed kunne oppfylle lovkravene i åpenhetsloven.

Etisk Handel Norge Rapport

Vi er forpliktet til å overholde den norske åpenhetsloven og er åpne for alle relevante spørsmål fra våre interessenter. Ta gjerne kontakt med oss med spørsmål på info@modyf.no 

 

Oppdatert 20.4.2023