-20% på vernesko med koden SKO20

Laster...

COMPLIANCE

Gjensidig tillit, pålitelighet, ærlig og redelighet, både internt og utad, er grunnleggende prinsipper som er dypt forankret i Würth-gruppens, og herunder Würth MODYFs, forretningskultur. Vår forpliktelse til disse verdiene ble nedskrevet i "Corporate Philosophy" allerede i 1970-årene av Reinhold Würth.  

Prinsippene inkluderer at gjeldende lover og regler overholdes og at holdninger og tankesett hos de ansatte er i samsvar med dette. Dette er en innarbeidet del av en bærekraftig felles suksess for Würth-Gruppen. Vårt mål er å fremme dette tankesettet. Hos de ansatte skal dette føre til at nasjonale og internasjonale regler overholdes. For å forsterke disse holdningene, både hos våre ansatte, kunder, leverandører og andre forretningspartnere, har vi synliggjort våre felles verier i Würth-Gruppens Code of Compliance, samt utviklet praktiske retningslinjer (Code of Conduct).

Rapporteringssystem for Würth-Gruppen

Med vår Code of Compliance forplikter vi oss til å behandle hverandre, våre kunder, leverandører og andre forretningspartnere med integritet. Undersøkelser viser at det ofte er henvisninger fra en tredje person som fører til oppklaring i kriminelle økonomiske handlinger. Derfor har vi iverksatt et system som gjør det mulig både for ansatte i Würth-gruppen, men også for tredjeparter, å opplyse om kriminelle handlinger og andre brudd på Compliance-reglene. Systemet er nettbasert og heter BKMS-system (Business Keeper Monitoring System). 

I dette systemet rapporterer man opplysninger med navn eller anonymt. Vi søker åpen kommunikasjon, og oppfordrer derfor til å oppgi navn. Vi vil uansett behandle opplysninger konfidensielt, og de involvertes personlige integritet og interesser blir tatt hensyn til. Systemet brukes utelukkende for å gjøre oppmerksom på antatte økonomiske kriminelle handlinger eller definerte tunge Compliance-overtredelser i Würth-Gruppen. Misbruk til andre formål er straffbart. 

Vi hadde satt pris på om du ville åpne en postboks i BKMS-systemet som vi vil bruke til å kontakte deg. Dette er viktig i tilfelle det blir spørsmål, eller om du ønsker å tilføye mer informasjon senere. Kommunikasjonen gjennom postboksen kan, hvis ønskelig, håndteres anonymt. 

 

Code of Compliance