-20% PÅ ALLE VARER T.O.M 28.JULI

Laster...

EN 13034 Vernetøy mot flytende kjemikalier

Europeisk standard EN 13034 spesifiserer kravene for begrenset bruk eller gjenbrukbare type 6 og PB6 kjemiske verneklær som tilbyr begrenset beskyttelse mot ikke-farlige flytende kjemikalier. PPE (Personal Protective Equipment) i samsvar med standard EN 13034 har som mål å beskytte arbeidere som er utsatt for lett spray, væske- eller lavtrykks-aerosoler eller lett sprut av kjemiske produkter. Ulike plagg kan oppfylle kriteriene i standarden: Beskyttelsesklær for kropp og lemmer som en 1-delt eller 2-delt dress, og klær som beskytter kun deler av kroppen som jakke, forkle, ermer, etc.

EN 13034 Vernetøy mot flytende kjemikalier

Norm EN 13034 Type 6 er avgjørende for å beskytte arbeideren mot kontakt med kjemikalier hvor en full gjennomtrengelighetsbarriere ikke er påkrevet. Plaggene garanterer beskyttelse mot flytende kjemikalier slik som svovelsyre, kaustisk soda, xylen eller butanol. PPE i norm EN13034 gir begrenset beskyttelse og er egnet i områder hvor riskoen for eksponering for kjemikalier er relativt lav. Uten beskyttelse øker risikoen for skade betraktelig. 

Krav til norm EN 13034

EN 13034-standarden dekker type 6 PPE som gir redusert beskyttelse mot små mengder kjemikalier som sprayes eller sprutes ut under lavt trykk og som ikke er særlig farlige. Ulike tester utføres for å bestemme nivået av:

  • Mekanisk motstand : riving, perforering, slitasje…
  • Rivestyrke
  • Motstand mot væskeinntrengning og avstøtende evne

Alle sømmer og sammenføyninger er testet og kontrollert, dette gjelder både for materiale og ferdig produkt. Hver test som utføres kvalifiserer motstanden til utstyret og dets materialer mot potensiell kontakt med kjemikalier. Under testen påføres kjemikalier på stoffet for å vurdere hvor mye støt og hvor mye som passerer gjennom stoffet. Disse mengdene må ikke overstige grensene satt i standarden.

Det finnes også bekledning av type PB6 som gir identisk beskyttelse som bekledning av type 6, men på redusert overflate. De tilbyr derfor delvis kroppsbeskyttelse som beskyttelsesforklær til engangsbruk eller skoovertrekk.

Norm EN 13034 er klassifisert i følgende kategorier:

  • EN 943 Type 1: Gasstett vernetøy
  • EN 943 Type 2: Ikke gasstett vernetøy
  • EN 14605 Type 3: Vernetøy som er ugjennomtrengelig for kjemiske væsker
  • EN 14605 Type 4: Kjemisk spraytett vernetøy
  • EN 13982 Type 5: Vernetøy som er ugjennomtrengelig for faste partikler

EN ISO 20471 har følgende piktogram, ofte plassert inne i arbeidstøyet:

Yrker som bør benytte PPE norm EN 13034

Fagpersoner som er berørt av PPE i samsvar med standard EN 13034 Type 6 er de som arbeider i et miljø og/eller med produkter med kun kjemisk risiko: kjemisk industri, plantevernmiddelindustri, farmasøytisk industri, kosmetisk laboratorium, industrimaling osv. og yrker som som er utsatt for kjemisk risiko kombinert med brann eller annet: Petrokjemi, tankrengjøring, industriell rengjøring, raffineri, metallbehandling, energitransport m.m.