-20% PÅ SHORTS & PIRATBUKSER

Laster...

EN 420

Å beskytte hendene er viktig, og EN 420-standarden definerer de generelle kravene for vernehansker. Standarden er grunnleggende og obligatorisk og gjelder for alle såkalte "beskyttende" hansker. Alle hansker har derfor EN 420 som grunnstandard. EN 420 kan ikke brukes alene, hansker har derfor minst én tilleggsnorm. 

EN 420 detaljer

Vernehansker – Generelle krav og prøvingsmetoder.

Alle vernehansker må oppfylle denne standarden. Standarden omfatter blant annet følgende områder:

Utforming og konstruksjon

Hanskene skal gi høyest mulig beskyttelse innenfor det tiltenkte bruksområdet.

Sikkerhet og harmløshet

 • Hanskene i seg selv skal ikke være skadelige for brukeren.
 • pH-verdien skal ligge mellom 3,5 og 9,5.
 • Krom VI-innholdet skal ikke være høyere enn < 3 mg/kg.
 • Latekshansker må prøves på proteininnhold i henhold til EN 455-3.
 • Hansker som er laget for å redusere risikoen for elektrostatisk utladning, må prøves på elektrostatiske egenskaper i henhold til EN 1149.

Generelt kreves det at bruksanvisningen må inneholde:

 • Navn og adresse til produsenten eller representanten.
 • Hanskebetegnelse.
 • Tilgjengelige Størrelser .
 • CE-merking.
 • Pleie og oppbevaring.
 • Anvisninger og begrensninger med hensyn til bruk.
 • Navn og adresse til det tekniske kontrollorganet som har godkjent produktet.