Fri frakt på ordre over 1.699,-

Laster...

EN 166

Visse arbeidsoppgaver kan medføre risiko for øynene (for eksempel gnister fra sveising, ultrafiolett stråling eller gassutslipp). Fagfolk bør derfor beskytte seg mot denne risikoen ved å bruke vernebriller. Men det er viktig å vite hvilke briller man skal bruke, og ikke minst hvordan man identifiserer risikoen. Det finnes mye informasjon om vernebriller. De er definert i henhold til standarden EN 166, som beskriver de generelle kravene til vernebriller. Den spesifiserer merkingen på brillestenger og glass.

Detaljer om EN-166-regelverket

Som nevnt ovenfor definerer standarden EN 166 de generelle kravene som gjelder for øyebeskyttelse. Den beskriver hvilken type informasjon som skal finnes på brillestenger og -glass. Denne informasjonen skal gjøre det mulig for brukeren å vite hvilken optisk klasse og mekanisk motstandsevne glassene og brillestengene har.

Her er en oppsummering av informasjonen som skal stå på et par vernebriller i henhold til standarden EN 166:

Glasset skal være merket med følgende informasjon:

 • Filterbetegnelse: Kombinasjon av kodenummer og filterets beskyttelsesklasse.
 • Identifisering av produsenten
 • Optisk klasse: 1, 2 eller 3 definerer brillenes optiske kvalitet. Klasse 1 sikrer optimal kvalitet, slik at brukerne kan bruke brillene hele dagen med maksimal optisk komfort. Klasse 3 er egnet for sporadisk bruk. De er ikke beregnet på å brukes hele dagen.
 • Nivå av slagfasthet (S-F-B-A) :
  • S : Forsterket styrke
  • B :Lav energipåvirkning
  • F : Middels energipåvirkning
  • A :Støt med høy energi
 • Symbolet for manglende vedheft til smeltet metall og motstand mot gjennomtrengning av varme faste stoffer (angitt med tallet 9).
 • Symbolet for motstand mot overflateskader forårsaket av fine partikler (angitt med bokstaven K).
 • Symbolet for tåkemotstand (angitt med bokstaven N).
 • CE-merkin

Fem opplysninger skal merkes på brillestengene på vernebrillene:

 • Identifisering av produsenten
 • Standardnummer EN 166
 • Bruksområde(r) :
  • 3 - Risiko for væskesprut
  • 4 - Små partikler
  • 5 - Gasser og fine støvpartikler
  • 8 - Elektrisk lysbue
  • 9 - Smeltede metaller og varme faste stoffer
 • Symbol som angir motstand mot fine partikler som kastes med høy hastighet (S-F-B-A)
 • CE-merking

Okularene og armene har derfor tre felles opplysninger som må vises:

 • Identifisering av produsenten
 • Mekanisk motstand
 • CE-merking

For informasjon om mekanisk motstand: Hvis du oppdager en forskjell mellom angivelsene på brillestengene og på brillene, skal du bruke den laveste av de to verdiene.

Berørte virksomheter og miljø

Øyevern er et problem for mange yrkesutøvere. Enten det dreier seg om sveisere, bygningsarbeidere eller fagfolk i metall-, glass- eller kjemisk industri, er risikoen for støv, kjemiske produkter eller sprut av smeltet metall stadig tilbakevendende, og alle trenger regelmessig vernebriller for å utføre visse oppgaver. Vernebriller er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig, spesielt ikke når projeksjonene kan forårsake høyenergislag. I slike tilfeller anbefaler vi å bruke vernemaske.

Verneutstyr som vernebriller og vernehansker er uunnværlig for mange fagfolk. Det samme gjelder vernesko og arbeidsklær.

Vernebriller i henhold til EN 166 må brukes når dette skiltet vises på arbeidsplassen:

Protection des yeux au travail