-20% PÅ ALLE VARER T.O.M 28.JULI

Laster...

Normer engangsbekledning

Engangsbekedning er grunnleggende for næringsmiddelindustrien, pakking, rengjøring og annet hygienearbeid. Det er viktig å finne passende beskyttelse ihht. behov og krav innenfor det aktuelle området.

Risiko

Noen bransjer krever bruk av en FFP-maske for å beskytte arbeideren mot innånding av dråper og luftbårne partikler. Lufting på  arbeidsområdet, produktene eller stoffene som brukes, deres påvisbarhet ved lukt og inneslutningen av arbeidsområdet bør analyseres for å bestemme hvilken type maske som kreves.

Innånding av støv kan irritere luftveiene og avgi ubehagelig lukt, men også utsette personell for patogener som virus, bakterier og soppsporer. På lang sikt kan enkelte inhalerte partikler gi mer alvorlige helseproblemer som nedsatt elastisitet i lungevevet, forårsake luftveissykdommer som lungekreft og øke risikoen for yrkessykdommer som tuberkulose.

Norm EN 149

Norm EN 149 garanterer ytelsen til personlig verneutstyr i henhold til ulike nivåer:

  • Slagfasthet
  • Motstand mot rengjørings- og desinfeksjonsprodukter
  • Motstand mot flamme
  • Respirasjonsmotstand

Følgende motstands- og filtreringskrav gjør det mulig å bestemme hvilket verneutstyr som er best egnet i forhold til aktivitetene og arbeidsmiljøet. Filtreringsteknologien gir effektiv beskyttelse selv ved gjentatt bruk av åndedrettsvernmasken.

Beskyttelsesnivå deles inn i tre klasser:

  • FFP1: Beskyttelse mot grove faste partikler uten spesifikk toksisitet og tåke der væskefasen er vann eller olje. Eks: bomull, grafitt, natriumhydroksid, kalsiumkarbonat, kaolin, sement, cellulose, høy ...
  • FFP2: Beskyttelse mot faste og/eller flytende aerosoler indikert som farlige eller irriterende, samt mot giftig støv, røyk og tåke hvis væskefase er vann eller olje. Eks: bartre, metaller, harpiks ...
  • FFP3: Beskyttelse mot faste aerosoler og/eller giftige væsker og mot alt støv, røyk og tåke hvis væskefase er vann eller olje. Eks: hardtre, keramikk, steinull, kadmium, krom ...

En FFP-maske (Filtering Facepiece Particles) er en individuell åndedrettsvernmaske. De tre beskyttelsesnivåene: FFP1, FFP2 og FFP3 kan ikke brukes i samme situasjoner, da filtreringskapasiteten er forskjellige.