-20% PÅ SHORTS & PIRATBUKSER

Laster...

Normer hørselvern

Standarden DIN EN 352 regulerer generelle krav for hørselvern som en del av det beskyttende arbeidstøyet.

Standarder for hørselvern

EN 351: Definisjon av grunnleggende krav til personlig hørselvern.

  • EN 352-1: Spesifikasjoner og testmetoder for hørselvern bøyle.
  • EN 352-2: Spesifikasjoner og testmetoder for ørepropper.
  • EN 352-3: Sikkerhets- og testkrav for øreklokker festet til industrivernehjelmer.
  • EN 352-4: Sikkerhets- og testkrav for hørselsvern med lydnivåavhengig demping.

Definisjoner

  • HERTZ (Hz): Frekvensmåleenhet
  • DECIBEL (dB): Måleenhet for lydtrykk

Symboler

  • SNR: Global dempningsindeks, indikerer antall dB som utstyret beskytter globalt.
  • H: Høye frekvenser (diskant)
  • M : Mellomfrekvenser
  • L : Lave frekvenser (bass)

Maksimal eksponeringstid

LYDNIVÅ dB DAGLIG EKSPONERING 8 T
85 8 T
88 4 T
91 2 T
94 1 T
97 30 min
100 15 min
103 7.5 min
106 3.8 min

I EU er varslingsnivået definert til 80 dB og farenivået til 85 dB. Ved støy over 80 dB risikerer hørselen å bli dårligere og ved 85 dB blir hørselen dårligere. Disse tallene tar ikke hensyn til personer som er mer sensitive enn andre og som kan utvikle døvhet ved lavere eksponeringsterskler.