-20% PÅ SHORTS & PIRATBUKSER

Laster...

EN ISO 15797

EN ISO 15797-standarden spesifiserer metodene og utstyret som kan brukes til å evaluere arbeidsklær som krever industriell vask. Den tjener som grunnlag for å utføre tester for dimensjonsstabilitet, kloristisk motstand og krølling på arbeidsklær

EN 15797 - standarden i detalj

Den definerer også to tørke- og etterbehandlingsmetoder for stell av arbeidsklær som er egnet for industriell vask:
- Trommeltørking
- Tunnel/skapavslutning

Vaskeforholdene som definert i prosedyre 8 i standard EN 15797 er egnet for vask av arbeidsklær, dvs. vask ved en temperatur på 75°C. Angående tørking må dette gjøres med trommel. Standarden spesifiserer derfor testprosedyren for å simulere virkningene av industriell vasking på arbeidsklær. Det utføres flere vedlikehold på plagget. På slutten av de forskjellige fasene vask, tørking og etterbehandling er plagget testet for å måle effekten av industriell vask og spesielt dets dimensjonjsstabilitet, intensiteten av fargene, motstanden og slitasjen til sømmene. Samt motstanden til materialet etter en fullstendig syklus. Alle disse kriteriene må overholde minimumskvalitetskravene som kreves av standard EN ISO 15797. EN ISO 15797-standarden kan utfylle andre vernestandarder for arbeidsklær, spesielt EN 14404-stabdardeb som du også finner på alle arbeidsbuksene i Cetus- og Performance-seriene. 

Yrker og miljøer

Yrkene og miljøene som er berørt av denne standarden tilsvarer bransjer hvor problem med å levere og vedlikeholde klær til ansatte løses og behandles av et industrielt vaskeri. Formelen for kjøp/vedlikehold eller leie/vedlikehold krever oftest å ha klær som er i samsvar med EN 15797-standarden.

Würth MODYF har produsert to serier med arbeidsklær egnet for industriell vask. Finn Cetus-serien og Performance- seriene fra Würth MODYF her. Disse to områdene er standardisert i henhold til EN ISO 15797-standarden 

EN 15797-standarden fungerer som grunnlag for vedlikeholdsmetoder for arbeidsklær,  og er preget av testmedtoder, det vil si tester utført for simuleringsformål. Klær egnet for industriell vask må angis med følgende piktogram:

Machine à laver professionnelle industrielle