Laster...

EN 20471 Synlighet

 
Dette er den europeiske normen for synlighet for arbeidstøy - klær som er i stand til å visuelt signalisere brukerens tilstedeværelse. Klær i denne normen garanterer 360°synlighet under alle siktforhold, hele døgnet, uansett lysforhold. Fluoriserende materiale gir synlighet på dagtid og reflekterende materiale sikrer synlighet i mørket. Denne normen opptrer ofte sammen med andre normer som f.eks. EN 343, EN 342 eller EN 11612.
Det finnes tre synlighetsklasser, klasse 3 gir best synlighet. 

Standarder og forskrifter for synlighetstøy

Synlighetsklær klassifiseres etter to kriterier: Fluoriserende overflate og mengde reflekterende materiale.

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Min. areal fluoriserende materiale (m²) 0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²
Min. areal reflekterende materiale (m²) 0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²
Klasse 1 (laveste beskyttelsesnivå) For passive trafikanter dersom hastigheten på passerende kjøretøy ≤ 30 km/h
Klasse 2 (medium beskyttelsesnivå) For passive trafikanter dersom hastigheten på passerende kjøretøy ≤ 60 km/h
Klasse 3 (høyeste beskyttelsesnivå) For passive trafikanter dersom hastigheten på passerende kjøretøy > 60 km/h.

Klassifiseringen er oppført siden av standardsymbolet. Det første tallet tilsvarer klassen med hensyn til overflaten av fluorescerende materiale og det andre til klassen med hensyn til overflaten av flekterende materiale. EN ISO 20471 har følgende piktogram, ofte plassert inne i arbeidstøyet: