-20% PÅ ALLE VARER T.O.M 28.JULI

Laster...

EN ISO 11612 Flammehemmende

Arbeidstøy som oppfyller kravene i denne Europeiske normen, skal beskytte mot kortvarig eksponering av flammer samt minst én type varmeoverføring.

Denne standarden definerer testmetoder og krav til ytelsesnivå for arbeidsklær mot varme og flamme. EN ISO 11612-standarden gir flere testmetoder for materialene som utgjør det testede plagget. Hver av testene tilsvarer motstandsindeks klasse A, B, C, D, E og F og som indikerer et motstandsnivå på en skala som er spesifikk for hver indeks.

Flammeutbredelsestesten, tilsvarende indeks A, lar oss evaluere tidspunktet for tenning og dannelse av et hull på et plagg. Resultatene av denne testen må ikke overstige verdiene fastsatt av standarden. To beskyttelsesnivåer kan defineres på denne testen: A1 (horisontalt overslag) og A2 (lateralt overslag).

 
Konveksjonsvarmemotstandstesten bestemmer tiden plagget utsettes for en flamme, nødvendig for at den delen av stoffet som er motsatt flammen skal oppleve en temperaturøkning på 24 °C. Dermed er tre ytelsesnivåer mulig:

 • B1: Eksponeringstid mellom 4 og 10 sekunder.
 • B2: Eksponeringstid mellom 10 og 20 sekunder.
 • B3: Eksponeringstid over 20 sekunder.

Strålingsvarmemotstandstesten består i å måle eksponeringstiden som kreves før vevstemperaturen øker med 24 °C mens den utsettes for en strålevarmekilde. Fire mulige ytelsesnivåer:

 • C1: Eksponeringstid 7-20 sekunder.
  C2: Eksponeringstid 20-50 sekunder.
  C3: Eksponeringstid 50-95 sekunder.
  C4: Over 95 sekunder.

D og E er de to indeksene for beskyttelse av plagget mot sprut av smeltet metall. De har begge tre motstandsnivåer som tilsvarer vekten av smeltede metaller.

D - smeltet aluminium:

 • D1: 100-200 gram.
 • D2: 200-350 gram.
 • D3: Over 350 gram.

E - smeltet jern:

 • E1: 60-120 gram.
 • E2: 120-200 gram.
 • E3: Over 200 gram.

Den siste testen gjelder motstand mot kontaktvarme. F-indeksen indikerer følgende ytelsesnivåer:

 • F1: 5-10 sekunder.
 • F2: 10-15 sekunder.
 • F3: Over 15 sekunder.

Denne normen finnes ofte sammen med andre normer som f.eks. EN 11611, EN 1149-5, IEC 61482 og EN ISO 20471

Plagg som oppfyller de grunnleggende kravene i EN ISO 11612 merkes med piktogram som vist nedenfor.