Laster...

EN 531

Den europeiske standarden EN 531 gjelder for arbeidsklær mot kortvarig kontakt med en flamme og mot minst én type varme: konvektiv varme, strålevarme, smeltede metaller eller en kombinasjon av disse varmerisikoene. Denne normen samler ytelseskravene, motstandsklassene og testmetodene for materialene som brukes til å designe klær som er i samsvar med EN 531 sin standard. Disse er agjørende for å beskytte industripersonell som kan bli utsatt for varme. Arbeidsklær må være i samsvar med reglene i normen som er spesifikke for den risikoen den står overfor. 

Hvilke risikoer beskytter EN 531-standarden mot?

Arbeidstakere som jobber i områder hvor eksponering for varme er vanlig, står overfor riskoen for mer eller mindre alvorlige brannskader. Helsen til personell settes i fare når miljøet er befordrene for enhver form for fare. Kontakt med svært høy varme utgjør en stor risiko for operatørene. Passende klær, samt PPE, er avgjørende. Verneklær standardisert til EN 531 kombineres derfor ofte med andre plagg av andre standarder som hansker til EN 407 standarden som beskytter mot termisk risiko.

Krav til ytelse og styrke

Arbeidsklær standardisert etter EN 531 er klær laget av fleksible materialer som beskytter enkelte deler av kroppen. Hetter og gamasjer er for eksempel en del av dette, men andre typer beskyttelse av hode, hender og føtter er utelatt:

  • Egenskap 1 : Begrenset flammespredning
  • Egenskap 2 : Konvektiv varme
  • Egenskap 3 : Strålingsvarme
  • Egenskap 4 : Møte med smeltet aluminium
  • Egenskap 5 : Fremspring av smeltet støpejern

Plaggene gjennomgår ulike tester som å tenne på stoffet, holde plagget over flammer, utsette den for strålevarme via et bredbånds infrarødt spektrum eller til og med påføre en mengde smeltet metall på plagget. Under disse testene utføres forskjellige beregninger for å måle plaggets motstandsgrad og ytelses. 
EN 351 flamme og varmebeskyttende klær kan suppleres med PPE som vernesko i samsvar med HRO-standarden. Den etablerer motstanden til sålen på vernesko mot kontaktvarme ved høy temperatur opp til 300°C.

Hvilke yrker er berørt av EN 531 PPE

Bransjepersonell er de første som blir berørt av PPE-standarden EN 531. Operatører arbeider i et miljø med risiko for helsen og høy eksponering for varme. De må derfor beskyttes godt med egnende klær.