-20% PÅ SHORTS & PIRATBUKSER

Laster...

Multinorm

Multinorm arbeidsklær gir deg all beskyttelsen du trenger for å operere i et ATEX (EXplosive ATmosphere) arbeidsmiljø. Multinorm arbeidsøy beskytter f.eks. mot kortvarig kontakt med varme og flammer, sveising, elektrostatiske ladninger knyttet til sveisearbeid og mot farene fra en lysbue.

Normer multinorm arbeidstøy

IEC EN 61482-1-2:2009: Europeisk norm for arbeidstøy med beskyttende egenskaper mot farene fra en elektrisk lysbue.

Klær som er sertifisert i henhold til IEC 61482-2, beskytter mot de termiske farene som oppstår ved en lysbue.  Ved en lysbueeksplosjon kan klærne utsettes for flammer, stråling og metallsprut fra elektrodene. Derfor er det viktig å være riktig påkledd. Klærne skal kunne isolere tilstrekkelig til å skjerme mot eventuelle flammer og metallsprut, samt isolere mot den intense varmen som oppstår, slik at du unngår annengradsforbrenning. For å gi full beskyttelse må klærne dekke hele kroppen. For å sørge for korrekt sikkerhetsniv må jakke og bukse brukes sammen med annet verneutstyr, f.eks. hjelm med ansiktsvern, vernehansker og vernesko. Vi anbefaler å bruke flammehemmende undertøy, da flere lag med klær gir økt beskyttelse.

EN ISO 11611:2008: Europeisk norm for arbeidsklær som beskytter brukeren ved kortvarig sveising og lignende prosesser med tilsvarende risiko.

Klasse 1: Mindre risikable, kortvarig sveising med lite sprut og lav strålevarme. Klasse 2: Beskyttende klær for risikabel sveisejobb og høyere strålevarme.

EN IS0 11612:2009 A1-B1-C1-E1-F1:  Beskyttelsesklær mot varme og flammer (unntatt klær for brannmenn og sveisere)

Ytelsesnivåer: 

  • A1 flammespredning
  • B1 konvektiv varmetest fra 4 til < 10 sekunder
  • C1 strålevarmetest fra 7 til < 20 sekunder
  • E1 beskyttelse mot sprut av smeltet metall 60 til < 120 gram
  • F1 varmekontakttest fra 5 til < 10 sekunder  

EN ISO 13034:2009: Vernetøy som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier

Risque de type 6

EN ISO 1149-5:2008: Vernetøy med med elektrostatiske egenskaper

Denne standarden beskriver kravene for elektrostatiske egenskapene for verneklær brukt i områder med risiko for plutselig utledning av elektrostatiske ladninger. Testmetoden ved EN 1149-5:2008 spesifiserer kravene til materialer og utforming av verneklær med elektrostatiske egenskaper for å beskytte brukeren mest mulig.