-20% PÅ ALLE VARER T.O.M 28.JULI

Laster...

EN 374-standarden mot kjemikalier

Du bruker hendene hver dag til å utføre ulike oppgaver. De er ditt første og beste arbeidsredskap, så det er viktig å beskytte dem. Derfor er det så viktig å velge riktige arbeidshansker. Uansett om det dreier seg om mekaniske, termiske eller kjemiske risikoer, er det etablert standarder for å garantere strenge testmetoder som gir brukerne klar og tydelig informasjon, slik at de kan utstyre seg med vernehansker som er tilpasset arbeidsoppgaven. Standard EN 374, som vi beskriver i detalj nedenfor, gjelder kjemiske vernehansker.

Detaljer om EN-374-regelverket

Standard EN 374-1: 2016 er basert på tre testmetoder:

 1. Penetrasjonstesten som definert i standarden EN 374-2.

  Kjemiske vernehansker testes på 18 forskjellige kjemiske stoffer i henhold til standarden EN 374-2. Basert på testresultatene deles hanskene inn i følgende kategorier:

  • Type A: Motstand mot gjennomtrengning gjennom hansken i mer enn 30 minutter for minst 6 kjemiske stoffer.
  • Type B: Motstand mot penetrering gjennom hansken i mer enn 30 minutter for minst 3 kjemiske stoffer.
  • Type C: Motstand mot gjennomtrengning gjennom hansken i mer enn 10 minutter for minst 1 kjemisk stoff.

  Type hanske er angitt på etiketten. Den viser også bokstavene som angir hvilke kjemikalier som har bestått permeasjonstestene (se tabell over testede kjemikalier).

 2. Permeasjonstesten som definert i standarden EN 16523:1.

  Denne standarden spesifiserer testmetoden som brukes til å bestemme motstandsdyktigheten mot gjennomtrengning av kjemikalier. Materialene som testes, er de som brukes i sammensetningen av vernehanskene som skal testes. Standarden definerer en testmetode basert på kontinuerlig kontakt med flytende kjemikalier.

 3. Nedbrytningstesten som definert i standarden EN 374-4: Resultatene av disse testene må inkluderes i hanskens informasjonsbrosjyre. Denne testen skal gjøre det mulig å beskrive hanskens fysiske forandring etter kontakt med et kjemisk produkt. Et materiales motstand mot nedbrytning bestemmes ut fra endringen i motstandsdyktighet mot perforering av materialet som brukes i hansken, etter kontinuerlig kontakt med det testede kjemikaliet.

Vernehansker mot mikroorganismer :

For å garantere beskyttelse mot mikroorganismer, dvs. bakterier, sopp og virus, må vernehansker ha bestått ISO 16604:2004-testen (metode B). Denne testen fastslår materialets motstandskraft mot inntrengning av patogener.

Berørte yrkesgrupper

Mange yrkesutøvere er opptatt av å beskytte hendene sine. Hansker som beskytter mot kjemiske farer og mikroorganismer er imidlertid ikke beregnet på et bestemt yrke. Som individuelt verneutstyr gir hansker spesifikk beskyttelse. Det finnes flere typer beskyttelse for ulike typer risiko. Det finnes termisk, kjemisk og mekanisk risiko. Alle disse risikoene tilsvarer en bestemt standard. Det er derfor lurt å sette seg inn i de ulike standardene som finnes for å beskytte deg mot de ulike risikoene i arbeidsmiljøet ditt. Disse risikoene er knyttet til arbeidsoppgavene du utfører.

Sørg for at du velger en hanske i henhold til EN 374-standarden ved å se etter dette piktogrammet:

Protéger ses mains des produits chimiques