Fri frakt på ordre over 1.699,-

Laster...

Standard EN 407

EN 407 spesifiserer testmetoder, ytelsesnivåer for varmebestandighet, obligatorisk merking av visse opplysninger og generelle designkrav for vernehansker. EN 407 standardiserte vernehansker brukes mot termiske farer, dvs. varme og/eller brann. Den dekker termiske farer i form av brann, kontaktvarme, sprut av smeltet metall, konvektiv varme og strålevarme. Den dekker imidlertid ikke vernehansker som brukes til spesifikke termiske farer som brannslukking eller sveising. Den utfyller standardene EN 420 og EN 374.

Detaljer om EN-407-regelverket

For å oppfylle EN 407-standarden må termiske vernehansker ha høy termisk motstand, redusert varmetransmisjon (stråle-, kontakt- og konvektiv varme) og redusert brennbarhet og flammespredning. De ulike testene som utføres på termiske vernehansker i henhold til standarden EN 407, gjør det mulig å definere hanskens ytelsesnivå i forhold til en spesifikk termisk fare. Termiske vernehansker testes ved hjelp av ulike testmetoder som definert i standarden EN 407. Følgende tester brukes til å tilordne et ytelsesnivå til de testede hanskene i henhold til resultatene fra hver test:

  • Test av brannmotstand :Hansken utsettes for en åpen flamme. Etter 15 sekunders eksponering fjernes flammen. Tiden det tar før hansken slutter å brenne (etterbrenning) eller brenner ut (restgløding) måles. Dette avgjør hanskens ytelsesnivå. En hanske med et ytelsesnivå på mindre enn 3 må ikke brukes der det er fare for kontakt med åpen ild.
    (Maksimalt ytelsesnivå 4 = etterglødetid på 2 sekunder, restglødetid på 5 sekunder).

  • Motstand mot kontaktvarme :Denne testen består i å måle temperaturen (som må være mellom 100 og 500 °C) der temperaturen på innsiden av hansken ikke øker med mer enn 10° i løpet av de første 15 sekundene. Det maksimale ytelsesnivået som kan oppnås, er nivå 4. Dette tilsvarer motstand mot kontaktvarme ved en maksimal temperatur på over 500 °C.

  • Test av konvektiv varmebestandighet :Består i å måle tiden hansken forsinker varmeoverføringen fra en åpen flamme til innsiden av hansken med mer enn 24 °C.

  • Test av motstand mot strålevarme: Måling av tiden det tar før hansken som testes, når en maksimal temperatur på innsiden. Hansken varmes opp ved at den utsettes for varmestråling.

  • Motstand mot små sprut av smeltet metall: I denne testen måler man hvor mange små dråper smeltet metall som kreves for å øke temperaturen i hansken som testes, til en gitt temperatur. Maksimal ytelse oppnås når det trengs mer enn 35 dråper for å observere en temperaturøkning inne i den testede hansken.

  • Test av motstand mot store sprut av smeltet metall: Denne testen består i å angi vekten av smeltet metall som kreves for å skade huden. For å utføre denne testen plasseres en kunstig PVC-hud inni hansken. Maksimal ytelse oppnås med 200 g smeltet metall.

Berørte virksomheter og miljøer

I mange yrker er vernehansker avgjørende for å beskytte hendene. Vernehansken du velger, enten den er laget av lær eller nitril, bør gi deg maksimal fingerferdighet og ha riktig størrelse for maksimal komfort og beskyttelse. I enkelte yrker må vernehansken suppleres med beskyttende mansjetter for å sikre fullstendig beskyttelse. For å beskytte mot kulde, varme, kjemikalier eller risiko for kuttskader finnes det en rekke standarder som hjelper deg med å velge riktig hanske for de risikoene du står overfor.

Forsikre deg om at du velger hansker i henhold til EN 407-standarden ved å se etter dette piktogrammet på produktet:

Protection de mains contre la chaleur